Τριήμερο αφιέρωμα στο Ελληνικό Αστυνομικό Μυθιστόρημα, στην Ταβέρνα ΔΙΟΝΥΣΟΣ στη Στούπα Δ. Μάνης

Τριήμερο αφιέρωμα στο Ελληνικό Αστυνομικό Μυθιστόρημα, στην Ταβέρνα ΔΙΟΝΥΣΟΣ στη Στούπα Δ. Μάνης, σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, με την υποστήριξη της Filmhouse/Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

elΕλληνικά