Το Καταστατικό μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου με την επωνυμία

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ , ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με την επωνυμία «Σωματείο για την Τέχνη, την Φύση και τον Πολιτισμό», και διακριτικό τίτλο «ΝΑΡΤΟΥΡΑ». Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται και θα αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Έδρα του Σωματείου, ορίζεται η Καρδαμύλη, δήμου Δυτικής Μάνης, Μεσσηνίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η συμβολή στην εξύψωση και άνοδο του καλλιτεχνικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Σωματείου. Να προάγεται η γνώση, ο πολιτισμός, αλλά και η ψυχαγωγία, με την εντρύφηση παράλληλα τόσο στην τέχνη, όσο και στην φύση, με αναρίθμητους, δυνατούς αλληλοσυσχετισμούς.
2. Η ηθική, πνευματική και κοινωνική εξύψωση των μελών του, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, καθώς και η σύσφιξη των αδελφικών μεταξύ τους σχέσεων.
3. Οι καλλιτεχνικές δράσεις με επίκεντρο την φύση, την τέχνη και τον πολιτισμό, μέσα από ένα κλίμα συνέργειας και διάδρασης. Η διάδοση -μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό- της αγάπης και του σεβασμού προς την φύση, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, γενικότερα.

4. Η επιδίωξη εκπλήρωσης δράσεων με εκπαιδευτικό, μορφωτικό, ψυχαγωγικό, πολιτιστικό, αλλά και θεραπευτικό χαρακτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται στενότερη και συχνότερη διασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσω της τέχνης, εστιάζοντας συχνά σε διάφορες ομάδες ατόμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τον κοινό τόπο καταγωγής, την διαφορετική κουλτούρα, την ηλικία, την φυσική κατάσταση και ικανότητα (π.χ. αθλητές, άτομα με αναπηρία κ.ά.).

5. Η επιδίωξη επίτευξης του σκοπού του ευρύτερα, σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού, πέρα από τον τοπικό περιορισμό της έδρας του (Μεσσηνιακή Μάνη), καθώς οι όροι «τέχνη», «φύση» και «πολιτισμός», είναι όροι που χαρακτηρίζουν τη βαθύτερη ύπαρξη του ανθρώπου. Η συνέργεια και η διάδραση μεταξύ ατόμων από διάφορα μέρη του κόσμου, θα αποβεί καταλυτική ως προς την επικοινωνία και αμφίδρομη συνδιαλλαγή αξιών, καθώς και στην επίτευξη των στόχων του, μέσω συνεργασιών και Αδελφοποιήσεων Συλλόγων και Ομάδων, με κοινό όραμα και στόχους.

6. Η, με οικονομικούς πόρους του Σωματείου, προώθηση και προαγωγή καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων, η κατασκευή διαφόρων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων και η κάθε φύσεως συμμετοχή και βοήθεια υλική και ηθική, σε εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην εξέλιξη της κάθε μορφής, τέχνης και της διάδοσης του πολιτισμού μας.

7. Η συμμετοχή στις παντός είδους νόμιμες, τοπικές και μη εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και η ουσιαστική ενασχόληση με τη τέχνη, σε συνάρτηση με τη γνώση και την προστασία της φύσης και την ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την σχεδίαση και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων και διαδρομών, με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στόχο την ανάπτυξη της περιοχής σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

8. Η διάδοση και η καλλιέργεια όλων των μορφών της τέχνης και του πολιτισμού [εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, εγκατάσταση, κατασκευή, μεικτή τεχνική, κεραμική, ψηφιδωτό, φωτογραφία, γραφιστική, τοιχογράφημα-ακιδογράφημα, κολάζ, σχέδιο, σκίτσο, τυπογραφία, χαρακτική, κόμιξ, διακόσμηση, βιντεοτέχνη, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος κ.ά.), ψηφιακές τέχνες, ερμηνευτικές τέχνες (θέατρο, όπερα, χορός, περφόρμανς,κ.ά.), λογοτεχνία (ποίηση, δοκίμιο, μυθιστόρημα, θεατρικά έργα, σάτιρα, μυθολογία, σενάριο, αφήγημα, κόμιξ κ.ά.), μουσική κ.ά.)].

9. Οι καλλιτεχνικές δράσεις -με την τέχνη και τον πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις- σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται στη φύση (πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία, κολύμβηση, καταδύσεις, κατασκηνώσεις, τρύγος, λιομάζωμα, καθαρισμός ακτών, μονοπατιών κ.ά.), συμβάλλοντας έτσι ακόμα περισσότερο, στην ευαισθητοποίηση για το φυσικό περιβάλλον, τη φυσιολατρεία, καθώς και στον εμπλουτισμό και εμβάθυνση της γνώσης ως προς τη φυσιογνωσία, την οικολογία και την περιβαλλοντολογία.

10. Η ευαισθητοποίηση -μέσω της τέχνης- για τον αειφόρο εναλλακτικό τουρισμό, που εκτός των άλλων, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην αναβίωση, διατήρηση, δημιουργική αξιοποίηση και εξέλιξη της παραδοσιακής τέχνης, όπως επίσης και στην επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς.

11. Η συμβολή στο σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, όπως, ενδεικτικά, είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, που έχουν ως στόχο να συνδέσουν τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα, την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό της αγροδιατροφής,

12. Η συμβολή στην προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών Πύργων της Μάνης, ως αρχιτεκτονικών στοιχείων του αρχέγονου μανιάτικου οικιστικού τοπίου, καθώς και ως αριστουργημάτων εργονομίας και οχυρωματικής τέχνης. Η υποστήριξη δράσεων για την ένταξή τους σε ολιστικά προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού μέσα από τη μεταξύ τους λειτουργική διασύνδεση αλλά και τη σύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Η συμβολή στην ανάδειξή τους ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την ένταξή τους στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται να είναι αορίστου χρόνου.

AΡΘΡΟ 4ο

Τρόποι και μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Για την επίτευξη των σκοπών του, το σωματείο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, οργανώνει δραστηριότητες και χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. Συγκεκριμένα:

1. Σχεδιάζει και υλοποιεί -μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς (ελληνικούς ή διεθνείς)- ενημερωτικές εκστρατείες και δραστηριότητες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς του.

2. Οργανώνει δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προσέγγιση της τέχνης μέσω της φύσης, πραγματοποιεί εκθέσεις, εργαστήρια, ημερίδες, σεμινάρια, φεστιβάλ, συναυλίες, παραστάσεις, δρώμενα, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, κ.ά., για τη πληρέστερη ενημέρωση, ψυχαγωγία και καλλιέργεια των μελών του, αλλά και όλων των πολιτών.

3. Οργανώνει και υλοποιεί δραστηριότητες και εξορμήσεις, για την προώθηση των σκοπών του.

4. Μεριμνά για την μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών και των φίλων του και συνεργάζεται με άλλους επιστημονικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

5. Οργανώνει ομάδες καλλιτεχνικών και γενικότερα πολιτιστικών ενδιαφερόντων, όπως ομάδα ζωγραφικής, γλυπτικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, μουσικής, φωτογραφίας, λογοτεχνίας κ.α. Παράλληλα πραγματοποιεί αντίστοιχες εκδηλώσεις για τη προβολή της δουλειάς των ομάδων αυτών.

6. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση των μελών του, στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναπτύσσει.

7. Συνεργάζεται με σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την καλλιτεχνική ενημέρωση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων (μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών).

8. Οργανώνει εναλλακτικές εκδρομές και διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της προώθησης του εναλλακτικού, αειφόρου τουρισμού, σε συνάρτηση με την τέχνη.

9. Εκδίδει περιοδικό –έντυπο ή ηλεκτρονικό- και άλλα έντυπα. Χρησιμοποιεί επίσης, ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και τα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης, για την ενημέρωση και τη διάδραση των μελών και των φίλων του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μέλη

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, επίτιμα κι ευεργέτες.

Τακτικά Μέλη: Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν άτομα άνω των 18 ετών που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας,email, επάγγελμα). Στην αίτηση δηλώνει επίσης ότι: α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ. και ότι θα εργαστεί και θα συνεισφέρει για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της. Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει την συνδρομή του.

Τακτικά Μέλη του σωματείου, μπορούν να γίνουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδρύματα, Εταιρείες, Συνεταιρισμοί) που θα εκπροσωπούνται από ένα φυσικό πρόσωπο οριζόμενα από τα ίδια. Τα Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση με την ακριβή επωνυμία τους, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ.

Αρωγά Μέλη- Ευεργέτες: Αρωγά μέλη- Ευεργέτες, γίνονται, με απόφαση του Δ.Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του σωματείου, όπως ενδεικτικά, με προσφορά εθελοντικής συνεργασίας, παροχή οικονομικής βοήθειας, διαχείριση δημοσίων σχέσεων κλπ. τα αρωγά μέλη – ευεργέτες, δεν έχουν δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» και δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή.

Επίτιμα Μέλη – Θεσμός «ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΡΤΟΥΡΑ».

Επίτιμα Μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα που συνέβαλλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του σωματείου. Εκτός από φυσικά πρόσωπα, επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, καθώς και οποιοσδήποτε νόμιμα υφιστάμενος φορέας. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής και δεν έχουν δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».

Καθιερώνεται ο θεσμός «ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΡΤΟΥΡΑ».Ο τίτλος «ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΡΤΟΥΡΑ», θα απονέμεται κάθε χρόνο –μια φορά το χρόνο- σε μία προσωπικότητα, που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Η απόλυτη ταύτιση της φιλοσοφίας και της στάσης ζωής του με την φιλοσοφία του σωματείου για την τέχνη, τη φύση, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.
  • Να είναι άνθρωπος της φύσης , της τέχνης και του πολιτισμού και να το έχει αποδείξει έμπρακτα, με σεβασμό και ανιδιοτέλεια, μέσα από τη δική του, προσωπική διαδρομή.
  • Να έχει επιδείξει κοινωνική ευαισθησία, σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας.

Το «ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΡΤΟΥΡΑ» δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Σωματείου μας.

Ο κάτοχος του τίτλου θα ανακοινώνεται στην αρχή της νέας χρονιάς και η απονομή θα γίνεται κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εγγραφή – Διαγραφή – Αποχώρηση

1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει στην πρώτη -μετά την υποβολή της αίτησης- συνεδρίαση.

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρίσει με έγγραφη δήλωση παραιτήσεως προς το Δ.Σ., οποτεδήποτε θελήσει. Μετά τη κατάθεση της έγγραφης δήλωσης παύει να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί των υποθέσεων και της περιουσίας του συλλόγου.

3. Παύουν να είναι μέλη του συλλόγου και διαγράφονται με ευθύνη του Δ.Σ. όσα: α) αποχώρισαν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ή απεβίωσαν β) καθυστέρησαν αδικαιολόγητα τις συνδρομές τους για δύο (2) συνεχή έτη. Τα μέλη που διαγράφονται για αδικαιολόγητη καθυστέρηση των συνδρομών επανεγγράφονται, αφού καταβάλλουν τις οφειλόμενες συνδρομές, εάν αυτές δεν υπερβαίνουν τα 2 έτη. Σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκαν συνδρομές για περισσότερα έτη, το ποσό που καταβάλλεται για επανεγγραφή καθορίζεται μετά από συζήτηση του ενδιαφερόμενου με το Δ.Σ. γ) αντιστρατεύονται αποδεδειγμένα με την δράση τους, τους σκοπούς του συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Στο διάστημα από τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. μέχρι τη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπό διαγραφή μέλους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Όλα τα μέλη του σωματείου, προσφέρουν εθελοντική εργασία για την υλοποίηση των σκοπών του και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που είναι: α) να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις β) να εκλέγονται ως μέλη στα όργανα διοίκησης καθώς και να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης γ) να συμμετέχουν στις κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες του συλλόγου δ) να έχουν μειωμένες τιμές στις δραστηριότητες του συλλόγου που έχουν οικονομικό κόστος (εκδρομές, αθλήματα, σχολές αθλημάτων, κατασκηνώσεις κ.α.) ε) να λαμβάνουν τα έντυπα που εκδίδει ο σύλλογος.

Τα μέλη του Σωματείου :

α) μπορούν να μετέχουν σε όλες τις εργασίες εκλογής οργάνων του Σωματείου και να είναι υποψήφιοι. Για να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες , πρέπει η εγγραφή τους να έχει εγκριθεί έως και 5 ημέρες, πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τις αρχαιρεσίες.

β) έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου.

γ) έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων ως παρατηρητές.

δ) έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη δράση του σωματείου και πρέπει χωρίς καμία κωλυσιεργία το Δ.Σ. να παρέχει τις πληροφορίες αυτές.

ε) Όλα τα μέλη του συλλόγου προσφέρουν εθελοντική εργασία για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου

στ) συμμετέχουν στις κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματείου

ζ) έχουν μειωμένες τιμές στις δραστηριότητες του συλλόγου που έχουν οικονομικό κόστος (εκδρομές, αθλήματα, σχολές αθλημάτων, κατασκηνώσεις κ.α.)

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

α) να αγωνίζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου,

β) να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή του σωματείου,

γ) να συμμετέχουν , ανάλογα με τις δυνατότητές τους πνευματικές – τεχνικές, στις εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του σωματείου,

δ) να πληροφορούνται και να ελέγχουν τις αποφάσεις των οργάνων, προφορικά ή γραπτά,

ε) να συμμετέχουν σε όργανα ή επιτροπές, που ορίζει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. μέλη που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα τακτικά μέλη εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν πληρώνουν συνδρομές.

Mέλη ευεργέτες ανακηρύσσονται , από την Γενική Συνέλευση ,ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., μέλη που προσέφεραν χρηματική στήριξη ή διέθεσαν πόρους, οικονομικούς, τεχνογνωσία, ή έθεσαν υπό την αιγίδα τους και παρείχαν αμέριστη στήριξη και συνέδραμαν ποικιλοτρόπως, στην οργάνωση και ολοκλήρωση δράσης ή δράσεων του συλλόγου και στην επίτευξη αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΠόροιΟικονομικός χαρακτήρας

Πόροι του σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών του, το ποσόν της οποίας καθορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ για τα τακτικά μέλη και χίλια (1000,00) ευρώ για τα εταιρικά μέλη και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. β) Εκούσιες εισφορές των μελών ή έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του σωματείου. δ) Ενισχύσεις από το κράτος, τους δήμους ή ειδικές ενισχύσεις από την Ε.Ε, όπως επίσης έσοδα από κληρονομιές και δωρεές ιδιωτών. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις και οι δωρεές κάθε είδους αποφασίζονται από το Δ.Σ. και μπορούν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον είναι επώνυμες και δεν τίθενται από τους χορηγούς όροι, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές, τους σκοπούς και τη δράση του σωματείου. ε) Η συζήτηση στο Δ.Σ. για την αποδοχή των οικονομικών ενισχύσεων θα γίνεται με εξαντλητική συζήτηση σε τυχόν υπάρχουσες ενστάσεις και η απόφαση θα παίρνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Έσοδα από εκδρομές, κατασκηνώσεις, ψυχαγωγικές, κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά. ζ) Εισπράξεις από την πώληση εντύπων ή αναμνηστικών αντικειμένων( μπλουζάκια, καπελάκια, κούπες, στυλό κ.ά.) η) Διάθεση προϊόντων, έργων και γενικά, δημιουργιών των μελών του συλλόγου ή προσφορών μελών και φίλων του συλλόγου. Οι ανωτέρω πόροι του σωματείου διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες και την εκπλήρωση των σκοπών του. Επομένως, το σωματείο έχει μεν οικονομικό σκοπό, πλην όμως η φύση του είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και δεν προσδοκώνται ούτε επιδιώκονται κέρδη από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση β) το Διοικητικό Συμβούλιο γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή. Στο παρόν καταστατικό η Γενική Συνέλευση αναφέρεται και ως Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο ως Δ.Σ., η Εξελεγκτική Επιτροπή ως Ε.Ε.. Όλα τα όργανα διοίκησης είναι ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η Γ.Σ. έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση για οτιδήποτε αφορά το σωματείο. Συγκεκριμένα: α) Εκλέγει τα όργανα διοίκησης του σωματείου (Δ.Σ., Ε.Ε.) και ανακαλεί αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ., τον οικονομικό απολογισμό, αποφασίζει για την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. γ) Αποφασίζει την αγορά ή την πώληση ακίνητης περιουσίας. δ) Εγκρίνει και τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τρόπος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ. συγκαλείται: α) εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, για έλεγχο και απολογισμό πεπραγμένων (Απολογιστική Γ.Σ.). Ειδικά η πρώτη ΓΣ θα συγκληθεί εντός 60 ημερών από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

β) Εκτάκτως, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή προταθεί από 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με γραπτή αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. Στην περίπτωση που η σύγκλιση της Γ.Σ. γίνεται με αίτηση μελών θα πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναγράφονται στην αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. οι υπογράφοντες την αίτηση. Για αλλαγή Δ.Σ. θα πρέπει να έχει προηγηθεί μομφή εναντίον του, που να γίνει δεκτή από τη Γ.Σ., γ) Η Γ.Σ. μπορεί να διενεργηθεί με ψηφιακά μέσα (τηλεδιάσκεψη) ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της, εφόσον αθροιστικά, συμπληρώνεται η απαιτούμενη απαρτία μελών. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των μελών. Η παραπάνω διαδικασία είναι απολύτως συμβατή με τη νομοθεσία που αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εν γένει τη διαχείριση της ηλεκτρονικής ψήφου και διασφαλίζει τις βασικές αρχές της προσβασιμότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Πιο συγκεκριμένα:

γ.1) κάθε ψηφιακή ενέργεια (παρακολούθηση/ψηφοφορία) αφήνει ψηφιακό ίχνος που μπορεί να ελεγχθεί από το προεδρείο της Γ.Σ. και την Εφορευτική Επιτροπή με όλα τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και διασφαλίζοντας την λογοδοσία όπως ο νόμος ορίζει και τέλος,

γ.2) η επιλογή απλών στη λειτουργία και εύκολων στη χρήση τεχνολογιών διασφαλίζει την προσβασιμότητα σε ψηφιακό περιβάλλον και διασφαλίζει την ουσιαστική, διαφανή και άμεση δυνατότητα των μελών να συμμετέχουν.

δ) Κάθε τρία χρόνια η Γ.Σ., εκτός από απολογιστική είναι και εκλογική. Εκλέγει δηλαδή το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του σωματείου

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πρόσκληση για τη Γ.Σ.

Η πρόσκληση όλων των μελών γίνεται είτε με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή SMS ή δίδονται ιδιοχείρως στα μέλη, είτε με δημοσίευση σε έντυπο ή σε ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου. Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στην πρόσκληση καθορίζονται: α) ο τόπος και ο ακριβής χρόνος που θα γίνει η συνέλευση, β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απαρτία στη Γενική Συνέλευση

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια των εργασιών της όταν παρευρίσκεται το ½ συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά μια εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς νέα ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό συμμετεχόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Τρόπος ψηφοφορίας στις Γ.Σ.

α) Οι ψηφοφορίες στα διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. γίνονται με ανάταση χειρός, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά (βλ. άρθρο 12 γ). β) Η ψηφοφορία για την εκλογή και την απαλλαγή από τα καθήκοντα των μελών της διοίκησης είναι μυστική και γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. γ) Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει μόνον αυτοπροσώπως. Τα ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου, μπορούν να συμμετέχουν στην Γ.Σ. είτε αυτοπροσώπως είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευομένου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στην Γ.Σ., ένα μόνο , άλλο τακτικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Λήψη αποφάσεων Γ.Σ

Για τη λήψη αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να επιδιώκεται η ομοφωνία ή τουλάχιστον, η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία των μελών που μετέχουν νόμιμα στη συνέλευση. Ελάχιστο όριο για τη λήψη όλων των αποφάσεων είναι τα 2/3 των νομίμως παρισταμένων μελών. Για την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση του Συλλόγου, την ανάκληση των οργάνων διοίκησης (Δ.Σ., Ε.Ε.), την αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας απαιτείται απαρτία του ½ συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 2/3 των νομίμως μετεχόντων στη Γ.Σ.. Σε περίπτωση που η απαρτία του 1/2 δεν επιτυγχάνεται στην πρώτη Γ.Σ., στη δεύτερη απαιτείται απαρτία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Εκλογή προεδρείου

Με την έναρξη των εργασιών της η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το προεδρείο που αποτελείται από το(η)ν Πρόεδρο της Συνέλευσης και το(η)ν Γραμματέα. Ως Πρόεδρος και Γραμματέας, δε μπορούν να εκλεγούν μέλη της διοίκησης του σωματείου καθώς και υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Μέχρι την εκλογή του προεδρείου, καθήκοντα προέδρου Γ.Σ. ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν η Γ.Σ. είναι και εκλογική, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή των εκλογών. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. Ο/Η Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες Γ.Σ., δίνει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, τα οποία συνυπογράφονται από το(η)ν πρόεδρο και το(η)ν γραμματέα. Τα πρακτικά της εκλογής τηρούνται και υπογράφονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Εκλεγόμενα Όργανα

Η τακτική Γ.Σ. κάθε τρίτο χρόνο είναι εκλογική. Στη συνέλευση αυτή εκλέγονται α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) η Εξελεγκτική Επιτροπή. Για το Δ.Σ εκλέγονται πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Για την Ε.Ε εκλέγονται τρία (3) και ένα (1) αναπληρωματικά μέλη. Δεν επιτρέπεται η εκλογή των ίδιων προσώπων και στα δύο όργανα διοίκησης ταυτόχρονα. Όλα τα αιρετά μέλη είναι ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Υποψηφιότητες – Ψηφοδέλτια

Οι υποψηφιότητες για τα παραπάνω όργανα υποβάλλονται στο Δ.Σ τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Το Δ.Σ οφείλει να εκτυπώσει ενιαία ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, για κάθε όργανο χωριστά, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ψηφιακής ψηφοφορίας αναρτώνται ψηφιακά στο site του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εφορευτική Επιτροπή

Η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τριμελή εφορευτική επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή των εκλογών. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της και φροντίζει ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό. Επίσης αποφασίζει για τις ενστάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν για θέματα που αφορούν την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να είναι μέλος της εφορευτικής επιτροπής υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Τρόπος Διεξαγωγής των αρχαιρεσιών

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του με το σταυρό προτίμησης μπροστά από το όνομα του κάθε υποψηφίου. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει τόσους σταυρούς, όσα και τα μέλη του συγκεκριμένου οργάνου. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς είναι άκυρο. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα παράτασης του χρόνου ψηφοφορίας, εφόσον προσέρχονται μέλη που δεν ψήφισαν. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακήρυξη των εκλεγέντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη τελευταία θέση, γίνεται κλήρωση. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι αμέσως μετά τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή. Το εκλογικό υλικό, δηλαδή το μητρώο μελών, η κατάσταση των δικαιούμενων ψήφου και των τελικώς ψηφισάντων, ο πίνακας διαλογής, το πρακτικό ανακηρύξεως των εκλεγέντων, οι τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, τα ψηφοδέλτια και το υλικό που απέμεινε, παραδίδονται στο(η)ν πλειοψηφήσαντα σύμβουλο.

Σε περίπτωση ψηφιακής ψηφοφορίας, η διαδικασία των αρχαιρεσιών θα διεξαχθεί μέσω της ίδιας πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πρόσβαση στην οποία θα λάβουν link στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη, η οποία θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις βάσει του σχετικού νομικού πλαισίου (αυστηρά ορισμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, ταυτοπροσωπία, δυνατότητα καταγραφής ψήφου, μυστικότητα ψήφου, παραλαβή συγκεντρωτικών εκλογικών αποτελεσμάτων μόνο από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Διοικητικό Συμβούλιο- Διαχείριση

Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του εκάστοτε Συμβουλίου ορίζονται διαχειριστές του Συλλόγου σύμφωνα με το Άρθρο 748 του Αστικού Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γ.Σ. Η θητεία τους αρχίζει από την ανακήρυξή τους και τελειώνει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή, ο/η σύμβουλος που πλειοψήφησε συγκαλεί το Δ.Σ., προκειμένου να συγκροτηθεί αυτό σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, εκλέγονται ο/η πρόεδρος, ο/η αντιπρόεδρος, ο/η γενικός/ή γραμματέας, ο/η ταμίας, ο/η ειδικός/ή γραμματέας που είναι και έφορος δημοσίων σχέσεων. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από τον απερχόμενο τη σφραγίδα, τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου καθώς επίσης και κάθε περιουσιακό στοιχείο, με πρακτικό παράδοσης και παραλαβής, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο δικαιούνται να λάβουν όλα τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν καταστατικό. Το Δ.Σ. αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία του Συλλόγου, υλοποιώντας τους σκοπούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Για τη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. θα πρέπει να επιδιώκεται η ομοφωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 3 από τα 5 μέλη.. Ιδιαίτερα το Δ.Σ.: α) Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. β) Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εποπτεύει την εκτέλεσή τους. γ) Αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. δ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και τη διάθεση των πιστώσεων κατά τους όρους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Εάν υπάρχει ανάγκη καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου, ο οποίος ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Γ.Σ. στ) Αποφασίζει για τη δημιουργία ή τη διάλυση τμημάτων. ζ) Εγκρίνει τους ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας των τμημάτων, εάν βέβαια κάποιο τμήμα χρειαστεί παρόμοιο κανονισμό. η) Ορίζει τον έφορο κάθε τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Λειτουργία Δ.Σ.

α) Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σύγκλιση γίνεται με πρόσκληση του/της προέδρου στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση γίνεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και ανακοινώνεται στα μέλη από τον/την γενικό/ή γραμματέα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία ή τουλάχιστον με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές και μπορούν να παρευρίσκονται μέλη του συλλόγου με δικαίωμα λόγου. β) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά από το(η)ν γενικό γραμματέα, τα οποία διαβάζονται και επικυρώνονται στην αρχή κάθε επόμενης συνεδρίασης. γ) Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως και υποχρεωτικά, όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) από τα μέλη του, τα οποία στην αίτησή τους αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. δ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις και δεν μετέχει επίσης αδικαιολόγητα επί δίμηνο στη δραστηριότητα του Συλλόγου αντικαθίσταται από τον/την πρώτο/η κατά σειρά αναπληρωματικό/ή σύμβουλο. Κατά τον ίδιο τρόπο αντικαθίσταται μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται. ε) Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κατά δύο, λόγω παραιτήσεων, εκπτώσεων ή θανάτου ορισμένων μελών, και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να επιλέγει μέχρι δύο (2) μέλη, για το διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ

Ο/Η πρόεδρος του Δ.Σ έχει τα εξής καθήκοντα: α) Καθορίζει μαζί με τον/την γενικό/ή γραμματέα την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν. β) Διευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία ή τουλάχιστον με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών γ) Έχει τη γενική εποπτεία των εκδηλώσεων, του γραφείου και του εντευκτηρίου και γενικά τον έλεγχο κάθε δραστηριότητας του σωματείου. δ) Στο όνομα του/της προέδρου και του/της ταμία ανοίγονται οι λογαριασμοί του σωματείου στις τράπεζες.

Για τις ανάγκες του σωματείου, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Ταμίας, δύνανται να ανοίξουν , να διαχειρίζονται και να κλείνουν, κοινό τραπεζικό λογαριασμό, σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής επικράτειας. Επίσης δύνανται να ζητήσουν την χορήγηση χρεωστικής κάρτας καθώς και την χορήγηση internet banking, προκειμένου να διευκολύνονται οι συναλλαγές του συλλόγου με την Τράπεζα.

ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα με τον/την γενικό/ή γραμματέα ή όταν πρόκειται για διαχειριστικά έγγραφα και εντάλματα πληρωμών και με τον/την ταμία. στ) Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε συνάντηση (περιφερειακή, εθνική ή διεθνή) ζ). Εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα. η) Εκπροσώπηση για συγκεκριμένη υπόθεση είναι δυνατόν να ανατίθεται και σε άλλο μέλος του Δ.Σ με απόφαση του Δ.Σ. Στο ίδιο μέλος μπορεί ο/η πρόεδρος να αναθέσει εγγράφως να τον εκπροσωπεί υπογράφοντας αντί αυτού στις τράπεζες ή σε άλλες υπηρεσίες. θ) Όταν ο/η πρόεδρος κωλύεται, τον/την αναπληρώνει ο/η αντιπρόεδρος, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αρμοδιότητες του/της Αντιπροέδρου

Ο/Η αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την πρόεδρο, όταν αυτός/ή απουσιάζει ή κωλύεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του/της, χωρίς να απαιτείται απόφαση κάποιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αρμοδιότητες του/της Γενικού(ης) Γραμματέα

α) Ο/Η γενικός/ή γραμματέας συντάσσει μαζί με τον/την πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και ενημερώνει όλα τα μέλη του Δ.Σ τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. β) Καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ τα καθαρογράφει στο επίσημο βιβλίο πρακτικών και τα διαβάζει πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. γ) Ο/Η γενικός/ή γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και την αποστολή των εντύπων και ενημερώνει το Δ.Σ για το περιεχόμενο των εισερχομένων εγγράφων. δ) Τηρεί όλα τα βιβλία εκτός από τα διαχειριστικά. ε) Προσυπογράφει με τον/την πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα διαχειριστικά εντάλματα. στ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον/την ειδικό/ή γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Αρμοδιότητες του/της Ταμία

α) Ο/Η ταμίας τηρεί όλα τα διαχειριστικά έντυπα που προβλέπονται από το νόμο και το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού. β) Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δ.Σ κατάσταση εσόδων και εξόδων και γνωστοποιεί το υπόλοιπο του ταμείου. γ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού. δ) Υπογράφει με τον/την πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα που έχει σχέση με τη διαχείριση. ε) Στο όνομα του/της ταμία και του/της προέδρου ανοίγονται όλοι οι λογαριασμοί του Συλλόγου στις τράπεζες. στ) Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου ζ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντα του Ταμία ανατίθενται σε άλλο μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία. Στο ίδιο μέλος μπορεί ο Ταμίας να αναθέσει εγγράφως να τον εκπροσωπεί υπογράφοντας αντί αυτού στις τράπεζες ή σε άλλες υπηρεσίες. η) Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου. θ)Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ. Σ., ανάλογα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αρμοδιότητες του/της Ειδικού/ής Γραμματέα/ς και Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων

α) Ο/Η ειδικός/ή γραμματέας αναπληρώνει τον/την γενικό/ή γραμματέα όταν απουσιάζει. β) Τηρεί το βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων. γ) Φροντίζει για τον εξωραϊσμό του εντευκτηρίου και για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης. Σαν έφορος δημοσίων σχέσεων: α) Έχει την ευθύνη της προβολής του Συλλόγου μέσα από τον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο και τηρεί αρχείο με τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Σύλλογο. β) Τηρεί επίσης αρχείο φωτογραφιών, διαφάνειες, βιντεοταινιών ή άλλου υλικού από τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου. γ) Αποστέλλει τα δελτία τύπου, κατ’ εντολή του Δ.Σ. δ) Φροντίζει για την εξεύρεση χορηγών, για τις διάφορες εκδηλώσεις και τα έντυπα του

ΑΡΘΡΟ 30ό

Εξελεγκτική Επιτροπή

α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ μαζί με το Δ.Σ του Συλλόγου. Η Ε.Ε είναι τριμελής. β) Αρμοδιότητα της Ε.Ε είναι η άσκηση ελέγχου σε κάθε διαχειριστική πράξη του Δ.Σ ή των τμημάτων του Συλλόγου. γ) Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο εντός του μηνός Ιανουαρίου και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο η ίδια ή αν η συνεδρίαση ζητηθεί από ένα τακτικό μέλος της. δ) Η Ε.Ε συντάσσει λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών και λοιπών διαχειριστικών ζητημάτων του Συλλόγου. Η έκθεση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται για έγκριση, στην τακτική Γενική Συνέλευση του ίδιου μήνα μαζί με την έκθεση απολογισμού και πεπραγμένων του Δ.Σ. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης τα συμπεράσματα και οι υποδείξεις της Ε.Ε προς το Δ.Σ. ε) Τα μέλη της Ε.Ε που παραιτούνται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής. στ) Εάν τα μέλη της Ε.Ε μειωθούν σε αριθμό μικρότερο των τριών (3) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, για εκλογή νέας Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Περιουσία

Η περιουσία του σωματείου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν καταστατικό. Το Δ.Σ έχει την ευθύνη για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της περιουσίας του. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κάποιο ή κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα νεότητας του δήμου που εδρεύει ο σύλλογος, για περιβαλλοντικούς αποκλειστικά σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διαχειριστικά Βιβλία

Για την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης των χρημάτων και των υλικών του σωματείου τηρούνται τα εξής βιβλία: -Βιβλίο εσόδων-εξόδων – Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων – Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Συμφωνία των Στοιχείων των Διαχειριστικών Βιβλίων

α) Στο τέλος κάθε μήνα ο/η πρόεδρος και ο/η ταμίας πρέπει να ελέγχουν το υπόλοιπο των μετρητών που έχει το ταμείο και διαπιστώνουν εάν αυτό συμφωνεί με το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Κατόπιν συντάσσεται από τον Ταμία κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του κάθε μήνα η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. β) Τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα γίνεται έλεγχος από την Ε.Ε για να διαπιστωθεί η συμφωνία των στοιχείων των τηρουμένων βιβλίων.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Τρόπος Διαχείρισης Χρημάτων Πλεονάσματα – Ελλείμματα

α) Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του σωματείου, εκτός αν υπάρχει ανάγκη εκπλήρωσης τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων (πληρωμή ενοικίου, περιοδικού, κλπ). β) Με απόφαση του Δ.Σ είναι δυνατόν να παραμένει ένα ποσό χρημάτων στον/στην πρόεδρο ή στον/στην ταμία για κάλυψη καθημερινών αναγκών του σωματείου. γ) Κάθε διαπιστωμένο πλεόνασμα ταμείου ή υλικού είναι υπέρ του σωματείου και καταγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο. δ) Κάθε έλλειμμα που θα διαπιστωθεί στο ταμείο ή το υλικό καταλογίζεται στους υπεύθυνους (Ταμία ή Έφορο), εκτός και αν είναι φυσιολογική η φθορά του υλικού οπότε συντάσσεται πρακτικό αντικατάστασης που εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διαχείριση Υλικού

α) Συντάσσεται συγκεντρωτικός πίνακας κατ’ είδος του υλικού διαχείρισης του έτους και εγκρίνεται το επόμενο έτος από το Δ.Σ και από την τακτική Γ.Σ. β) Όλα τα υλικά που αγοράζονται από το σωματείο ή δωρίζονται σε αυτό καταγράφονται αμέσως στο ειδικό δελτίο καταγραφής υλικών καθώς και στο βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. γ) Τα υλικά μπορούν να δανείζονται με αποκλειστική ευθύνη του αντίστοιχου εφόρου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Έλεγχος Οικονομικής Διαχείρισης

α) Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου διενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. β) Ο έλεγχος αφορά όλα τα έσοδα και τις πηγές τους, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και κάθε διαχειριστική πράξη του Δ.Σ ή των τμημάτων του σωματείου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται σε ειδική έκθεση. γ) Ο ισολογισμός και ο απολογισμός του κάθε οικονομικού έτους καθώς και η έκθεση της Ε.Ε, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γ.Σ. δ) Το Δ.Σ υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του οικονομικού απολογισμού της ετήσιας χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Τμήματα του Σωματείου

α) Τα τμήματα δημιουργούνται με απόφαση του Δ.Σ προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι επιμέρους τομείς δράσης του σωματείου, καθώς και οι ποικίλες δραστηριότητες. Με απόφαση του Δ.Σ επίσης καταργούνται τμήματα, όταν δεν υφίσταται ανάγκη ύπαρξής τους. β) Για να δημιουργηθεί ένα τμήμα πρέπει να υπάρχει διαπιστωμένο ενδιαφέρον από άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με κάποια δραστηριότητα και που δεν θα είναι αρχικά λιγότερα από πέντε (5). γ). Θα πρέπει επίσης κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο ασχολίας του τμήματος για το οποίο δημιουργείται το τμήμα, να προτείνει εγγράφως στο Δ.Σ τους όρους ή τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει το τμήμα. δ) Οι δραστηριότητες για τις οποίες δημιουργούνται τα τμήματα πρέπει απαραίτητα να είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του σωματείου όπως αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Πλαίσιο Λειτουργίας Τμημάτων

α) Το τμήμα αποτελεί διοικητική υποδιαίρεση του σωματείου. β) Η Γραμματεία είναι το όργανο που έχει την ευθύνη για τον καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση των δραστηριοτήτων του τμήματος. γ) Η Γραμματεία αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκ των οποίων το ένα είναι ο/η έφορος και το άλλο ο/η γραμματέας. δ) Σε καμία περίπτωση η Γραμματεία του τμήματος δε μπορεί να υποκαταστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Οι αποφάσεις της έχουν εισηγητικό χαρακτήρα προς το Δ.Σ. ε) Ο/η έφορος εκπροσωπεί το τμήμα στο ΔΣ και εισηγείται το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του τμήματος, αφού αυτά συζητηθούν στην ολομέλεια του τμήματος. στ. Η διάρκεια της θητείας της Γραμματείας είναι όση και η θητεία του Δ.Σ. ζ) Ο/η γραμματέας του τμήματος καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία αφού καθαρογραφτούν και υπογραφούν από τα μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση κατατίθενται στη Γραμματεία του σωματείου. η) Ο/η γραμματέας του τμήματος επίσης τηρεί βιβλίο πρακτικών και αρχείο τμήματος. θ) Οι αποφάσεις στις συνεδριάσεις των τμημάτων λαμβάνονται με ομοφωνία ή τουλάχιστο με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των παρόντων στη συνεδρίαση μελών. Τα μέλη του Δ.Σ έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των τμημάτων με δικαίωμα λόγου όχι όμως με δικαίωμα ψήφου. ι) Για το κάθε τμήμα μπορεί να υπάρχει ειδικός κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας ο οποίος συντάσσεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και εγκρίνεται από το Δ.Σ του σωματείου. ια) Για τυχόν έκτακτα έξοδα του τμήματος μπορούν να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εκτός προγράμματος με ευθύνη του τμήματος και με πιθανή συμμετοχή και χορηγών μετά από έγκριση του Δ.Σ του σωματείου. ιβ) Οι χορηγίες από διαφημίσεις γενικά επιτρέπονται εκτός εάν το περιεχόμενο των διαφημίσεων έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Έφοροι Τμημάτων – Μέλη Γραμματείας

α) Οι έφοροι των τμημάτων όπως και τα μέλη της γραμματείας ορίζονται από τα μέλη του τμήματος και ανακαλούνται από αυτά. Το Δ.Σ του σωματείου έχει τη δυνατότητα με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει τον έφορο ή κάποιο από τα μέλη της Γραμματείας. β) Οι έφοροι καθώς και τα μέλη της Γραμματείας των τμημάτων μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στα όργανα διοίκησης του σωματείου (Δ.Σ –Ε.Ε).

ΑΡΘΡΟ 40ό

Προγράμματα δράσης – Εκδηλώσεις – Εκδρομές

α) Τα προγράμματα δράσης συντάσσονται από τα τμήματα και κατατίθενται στο Δ.Σ για έγκριση. Κατ’ εξαίρεση τα προγράμματα των εκδρομών μπορούν να συντάσσονται για ένα εξάμηνο ή και για ένα χρόνο. β) Για κάθε εκδήλωση πρέπει απαραίτητα να ορίζεται υπεύθυνος/η ή αρχηγός. Το ίδιο ισχύει για κάθε εξόρμηση ή εκδρομή. γ) Για κάθε εκδήλωση ορίζεται ένας/μια υπεύθυνος/η ο/η οποίος/α είναι αρμόδιος/α για την υλοποίηση του προγράμματος της εκδήλωσης και αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (κλείσιμο χώρου, τύπωμα προσκλήσεων, συνεννόηση με ομιλητές, εξεύρεση απαραίτητων μέσων, συνεργασία με άλλους φορείς κ.ά.). Μετά την εκδήλωση συντάσσει λεπτομερή έκθεση εσόδων και εξόδων την οποία καταθέτει στον ταμία του σωματείου. δ) Ο/η αρχηγός της εκδρομής ή της εξόρμησης φροντίζει για την επιτυχή υλοποίηση και των προγραμμάτων (καλλιτεχνικών, οικοτουριστικών, περιηγητικών, πεζοπορικών κ.ά.). Συγκεκριμένα φροντίζει για: -Σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων της εκδρομής ή της εξόρμησης. – Έγκαιρο κλείσιμο καταλυμάτων (καταφυγίων, ξενοδοχείων, κ.ά.), επισκέψεων σε μουσεία, πινακοθήκες και πολιτιστικές εκδηλώσεις (θέατρα, συναυλίες, φεστιβάλ κ.ά.), πούλμαν ή άλλων μέσων μετακίνησης. – Εξασφάλιση ξεναγού, οδηγού βουνού και υπεύθυνου για το οικοτουριστικό πρόγραμμα. – Ενημέρωση για οικολογικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής της εκδρομής. Μετά την εκδρομή συντάσσει λεπτομερή έκθεση εσόδων και εξόδων και την παραδίδει στον ταμία (το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από την πραγματοποίησή της). ε) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης φροντίζουν για την έγκαιρη προετοιμασία ή την έγκαιρη ακύρωσή τους, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Έχουν την ευθύνη κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της εκδήλωσης ή της εκδρομής και έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, εάν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Βιβλία του Σωματείου

  1. Βιβλίο Μητρώου Μελών
  2. Βιβλίο Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Βιβλίο ταμείου
  5. Βιβλίο Πρωτοκόλλου
  6. Βιβλίο Περιουσίας

ΑΡΘΡΟ 42ο

Προσωρινό Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί τον Σύλλογο μέχρι την διενέργεια των εκλογών αποτελείται από τους: 1) Κατέρη Βασιλική -Πρόεδρος 2) Κρητικός Ελευθέριος -Αντιπρόεδρος 3) Κουκάκη Ελένη -Γεν. Γραμματέας 4) Κρανιώτης Παύλος -Ταμίας 5) Τομαρά Μαρία -Έφορος Δημοσίων Σχέσεων.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Αυτή η Γ.Σ. έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται το ½ συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που η απαρτία δεν επιτυγχάνεται στην πρώτη Γ.Σ., στη δεύτερη απαιτείται απαρτία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Σφραγίδα – Έμβλημα

Ο Σύλλογος έχει ορθογώνια σφραγίδα. Στο επάνω μέρος υπάρχει η παράσταση του σήματος του συλλόγου. Στο κάτω μέρος αναγράφονται οι λέξεις: ΤΕΧΝΗ, ΦΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, καθώς και το έτος ίδρυσης. Το ίδιο λογότυπο αποτελεί και το έμβλημα του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Διάλυση του Συλλόγου

Με απόφαση της Γ.Σ. και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού γίνεται η διάλυση του σωματείου. Το σωματείο τυπικά παύει να υφίσταται από τη δημοσίευση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο βιβλίο του Ειρηνοδικείου. Μετά τη διάλυση του σωματείου ακολουθεί εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 32, σε κάποιο ή κάποια Εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Κέντρα Νεότητας, για καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς αποκλειστικά σκοπούς, η επιλογή των οποίων θα γίνει από το Δ.Σ.

Το σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνο αν υπάρχει πρόσκληση της Γ.Σ. με αυτό το θέμα από το Δ.Σ. και υπάρξει αυξημένη απαρτία των ¾ των «ταμειακά εντάξει» μελών και αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Επίσης διαλύεται όταν τα μέλη του δείξουν αδιαφορία και είναι λιγότερα από δέκα (10).

Οποιαδήποτε στιγμή μπορούν τα μέλη να επαναπροσδιορίσουν το σωματείο εφόσον για οποιοδήποτε λόγο αδρανήσει. Προς τούτο , επιτροπή πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει να καλέσει Γ.Σ., η οποία στα πλαίσια του καταστατικού θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα ώστε να λειτουργήσει ξανά το σωματείο. Μετά τη διάλυση του σωματείου ακολουθεί εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 46o

‘Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις «Περί Σωματείων» του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νομοθετημάτων.

ΑΡΘΡΟ 47ο

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 47 άρθρα συζητήθηκε στην Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2021 στη Στούπα Μεσσηνίας και έγινε αποδεκτό από τα πιο κάτω μέλη που το υπογράφουν:

…………………………2021

ακολουθούν υπογραφές των ιδρυτικών μελών)

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥΠΟΓΡΑΦΗ
elΕλληνικά