Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 2021-2024

Την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. -μέσω τηλεδιάσκεψης- για την ανάδειξη του νέου προεδρείου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων των μελών του, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές του σωματείου, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021. Τα πρόσωπα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του νέου Δ.Σ. είναι:

  1. Βασιλική Κατέρη, Πρόεδρος
  2. Μαρία Θεοδωρακέα, Αντιπρόεδρος
  3. Σταυρούλα (Βούλα) Σπυρέα, Γραμματέας
  4. Φεβρωνία (Φένια) Εξακουστίδου, Ταμίας
  5. Σοφία Ζαχαροπούλου, Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνίας
  6. Βασιλική Κυβέλου, Μέλος
  7. Αγησίλαος Θεοδωρακέας, Μέλος

Το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Εξελεγκτική Επιτροπή του σωματείου και ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως εξής:

  • Σπύρος Κούτρας, Πρόεδρος
  • Ιωάννης Ραπτέας, Μέλος
  • Χρυσούλα Πετρουλέα, Μέλος
elΕλληνικά