Το Σωματείο

Το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη & τη Φύση, με τον διακριτικό τίτλο «ΝΑΡΤΟΥΡΑ» ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 από την εικαστικό Βασιλική Κατέρη. Απαρτίζεται από ανθρώπους που αγαπούν την Τέχνη και τη Φύση, με τον καθέναν από αυτούς να κάνει ιδιαίτερες, προσωπικές προσεγγίσεις, επαναπροσδιορίζοντας τη ζωή μέσα από αυτή τη συνάρτηση. Κοινός παρονομαστής όλων των δράσεων είναι η καινοτομία, η ποιότητα και ο σεβασμός σε όσα πρεσβεύει. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του είναι η ευαισθητοποίηση μέσω της τέχνης για μια αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. Στόχος του η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της τέχνης του σήμερα και του αύριο, σε όλα τα επίπεδα. Κοινό όραμα, να αποτελέσει ο πολιτισμός τη βάση για μια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, μέσα από μια αρμονική και συνδυασμένη δράση με την ντόπια επιχειρηματικότητα και τους φορείς του κράτους.

elΕλληνικά