«Παρέα με την ποίηση Ι», στο 360ο café-bar, Στούπα Δ. Μάνης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

«Παρέα με την ποίηση Ι», στο 360ο café-bar, Στούπα Δ. Μάνης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

elΕλληνικά