Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ««ΝΑΡΤΟΥΡΑ» που εδρεύει πια στην Καρδαμύλη Δυτικής Μάνης -ύστερα από την τροποποίηση του καταστατικού- έχει συσταθεί και καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 1485/2017, στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 03/03/2023 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. (H πρόσκληση επισυνάπτεται και σε αρχείο pdf.).

Λόγω κάποιων ειδικών συνθηκών που μας εμπόδισαν να πραγματοποιήσουμε την Γ.Σ. του προηγούμενου έτους, η Γ.Σ. για το 2022, η συνέλευση αυτή θα πραγματοποιηθεί μαζί με τη Γ.Σ. της φετινής χρονιάς. Η συνάντησή μας θα γίνει δια ζώσης, μιας και αυτά τα χρόνια μας έλειψε αυτού του είδους η επικοινωνία, που θεωρούμε ότι είναι σημαντική για όλους μας και ζωτικής σημασίας για το σωματείο μας.

Η ΓΣ θα φιλοξενηθεί σε ισόγειο χώρο (φουαγιέ) του ξενοδοχείου «LEFTKRON HOTEL» στη Στούπα, την 12η Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης μέχρι και την 31 /12 /20222
  2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έως και την 31/12/2022.
  3. Παρουσίαση προτάσεων για τα μελλοντικά σχέδια δράσεων
  4. Ανακήρυξη «ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» για τα έτη 2022 και 2023
  5. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 /03 /2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης. Σε μια τέτοια περίπτωση, για την καλύτερη δυνατή επιτυχία και από πλευράς προσέλευσης των μελών, θα σταλεί σε όλους ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και εκ νέου πρόσκληση για την τελική ημερομηνία της ΓΣ μας, δηλαδή την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.

Καρδαμύλη, 20 Φεβρουαρίου 2023

elΕλληνικά