Έναρξη τρίμηνου Σεμιναρίου Δημιουργικής Γραφής, με τον Βασίλη Ρούβαλη, στο Vino Banco Tapas Bar, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Έναρξη τρίμηνου Σεμιναρίου Δημιουργικής Γραφής, με τον Βασίλη Ρούβαλη, στο Vino Banco Tapas Bar, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

elΕλληνικά