Δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων, για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου-Λυκείου Καρδαμύλης Δ. Μάνης.

Δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων, για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης  του Γυμνασίου-Λυκείου Καρδαμύλης Δ. Μάνης.

elΕλληνικά