Δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων, για τη σχολική βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Στούπας.

Δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων, για τη σχολική βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Στούπας. Τα βιβλία παραδόθηκαν στην Διευθύντρια του σχολείου, Αθανασία Κάτσικα.

elΕλληνικά