Δωρεά 1.500 βιβλίων, που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη του σωματείου, προς τη βιβλιοθήκη του Κάμπου Δ. Μάνης

Δωρεά 1.500 βιβλίων, που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη του σωματείου, προς τη βιβλιοθήκη του Κάμπου Αβίας Δ. Μάνης. Παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάμπου «Μαχάων», Λεωνίδα Βασιλόπουλο.

elΕλληνικά