3ο Μουσικό Καταφύγι στη θέση «Καταφύγι», στον Άγιο Δημήτριο Δ. Μάνης, με τη συμμετοχή του Διεθνούς Χορωδιακού Συνόλου «Allegri», με την υποστήριξη των Εθελοντών Μάνης του συλλόγου «ΓΑΙΑ».

3ο Μουσικό Καταφύγι στη θέση «Καταφύγι», στον Άγιο Δημήτριο Δ. Μάνης, με τη συμμετοχή του Διεθνούς Χορωδιακού Συνόλου «Allegri», με την υποστήριξη των Εθελοντών Μάνης του συλλόγου «ΓΑΙΑ».

elΕλληνικά