2η Ημερίδα του “Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Ταϋγέτου” Στούπα – Δήμος Δυτικής Μάνης, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας «Νίκος Καζαντζάκης»

Διοργανωτές
• «Φίλοι της Βέργας», Πρωτοβουλία Κατοίκων για Οικολογία – Περιβάλλον – Πολιτισμό
• «NARTURA», Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση
• «ΓΑΙΑ», Φυσιολατρικός – Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός – Εθελοντικός Σύλλογος Δυτ. Μάνης
• «Δρόμοι της Ελιάς», Πολιτιστικός Οργανισμός, Καλαμάτα
• «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Καλαμάτας
• «ΕΟΣ Καλαμάτας», Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας
• «ΕΟΣ Σπάρτης», Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης
• «Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας»
• «Προοδευτικός Σύλλογος Ταϋγέτης Μυστρά»
• «Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάνης»
• «Ένωση Απανταχού Μανιατών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Διοργανωτές
• «Φίλοι της Βέργας», Πρωτοβουλία Κατοίκων για Οικολογία – Περιβάλλον – Πολιτισμό
• «NARTURA», Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση
• «ΓΑΙΑ», Φυσιολατρικός – Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός – Εθελοντικός Σύλλογος Δυτ. Μάνης
• «Δρόμοι της Ελιάς», Πολιτιστικός Οργανισμός, Καλαμάτα
• «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Καλαμάτας
• «ΕΟΣ Καλαμάτας», Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας
• «ΕΟΣ Σπάρτης», Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης
• «Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας»
• «Προοδευτικός Σύλλογος Ταϋγέτης Μυστρά»
• «Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάνης»
• «Ένωση Απανταχού Μανιατών»


Μετά την 1η Διημερίδα του Προγράμματος, που διενεργήθηκε με επιτυχία στην Καλαμάτα, 25-26 Μαΐου 2022, το “Πρόγραμμα Ολιστικής και Συμμετοχικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ταϋγέτου” συνεχίζεται με την 2η Ημερίδα, στη Στούπα του Δήμου Δυτικής Μάνης, την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας «Νίκος Καζαντζάκης»
• Εγγραφές: 11.00 – 11.30
• Έναρξη – Χαιρετισμοί: 11.30 – 12.15
• 1η Συνεδρία: 12.15 – 14.15
• (διάλειμμα καφέ: 14.15 – 14.30)
• 2η Συνεδρία: 14.30 – 16.30
• (Πρόχ. φαγητό, Ποτά: 16.30 – 17.00)
• Συζήτηση και Κλείσιμο: 17.00 – 18.00

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη του Ταϋγέτου μέσω συμμετοχικών διαδικασιών
• Διαδημοτική προσέγγιση σε 4 Δήμους: Καλαμάτα, Σπάρτη, Δυτική & Ανατολική Μάνη
• Διάσωση, Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Φυσικού Περιβάλλοντος και του Το-πίου, της τοπικής Βιοποικιλότητας του Ταϋγέτου
• Αυτοδύναμη Αναβίωση και Ανάπτυξη Ορεινών Οικισμών, Ήπια και Βιώσιμη Τουριστική & Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης
• Εκπόνηση & αξιοποίηση προγραμμάτων Εναλλακτικού – Θεματικού Τουρισμού, όπως: Ορειβατικός – Πεζο-πορικός – Ποδηλατικός, Ιστορικός – Θρησκευτικός – Φυσιολατρικός
• Έμφαση σε Παραδοσιακές Κατασκευές Πέτρας (χωρίς και με κονίαμα), όπως: Καλντερίμια, Τοίχοι Αναβαθ-μίδων (καλλιεργειών – αντιστήριξης), Βρύσες, Μύλοι, Ελαιοτριβεία, Γεφύρια
• Ψηφιακή Χαρτογράφηση Καλντεριμιών – Μονοπατιών, με επισήμανση παρόδιων Ιστορικών και Παραδο-σιακών κτισμάτων και μνημείων
• Αρχιτεκτονική Αποτύπωση – Ιστορική Τεκμηρίωση και Χρονολόγηση αντιπροσωπευτικών κατασκευών και μνημείων
• Καταγραφή Χλωρίδας – Πανίδας του Ταϋγέτου, με έμφαση στα Δάση και στις Μέλισσες
• Συγκέντρωση και αξιοποίηση υπαρχουσών Μελετών, Προτάσεων, Προγραμμάτων
• Συνεργασία με Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς, όπως: SPS (Ξερολιθιές), TIMS (Μυλολόγοι), “Άνθη της Πέ-τρας”, Menalon Trail
• Ανάπτυξη Συνεργασιών με Επιστημονικά Ιδρύματα και Θεσμικούς Φορείς όπως οι Σχολές Αρχιτεκτόνων – Τοπογράφων ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας – Λακωνίας, Περι-φέρεια Πελοποννήσου, Δήμοι Ταϋγέτου
• Συγκρότηση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εται-ρειών (ΑΜΚΕ), για την υλοποίηση των Στόχων και ειδικότερα των επί μέρους Δράσεων – Εκδηλώσεων μέσω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (π.χ. Ο.Χ.Ε.)
• Ενίσχυση και προώθηση των τοπικών Επιχειρήσεων και Προϊόντων, με έμφαση στην Γεωργική και Κτηνο-τροφική Παραγωγή, στην Μεταποίηση και Τυποποίηση Προϊόντων
• Αποκατάσταση και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές: Δρόμοι, Γεφύρια, Σχολεία, Δίκτυα Ύδρευσης– Αποχέ-τευσης – Επικοινωνιών – Ηλεκτρισμού

elΕλληνικά